Методические рекомендации для учителей

Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці па вучэбных прадметах “Беларуская мова” ў школах з рускай мовай навучання і “Рускай мова” ў школах з беларускай мовай навучання

Вынікі вучэбнай дзейнасці вучняў на ўроках беларускай (рускай) мовы ў школах з рускай (беларускай) мовай навучання ацэньваюцца ў адпаведнасці з задачамі, якія ставяцца ў праграме да засваення беларускай (рускай) мовы як другой.
Кантролю і ацэнцы падлягаюць наступныя ўменні:
– прымяненне тэарэтычных ведаў на практыцы, аналіз моўных з’яў;
– сфарміраванасць моўных і маўленча-камунікатыўных уменняў і навыкаў;
– арфаграфічная пісьменасць.

Ацэнка вуснага апытвання вучняў

Балы

Паказчыкі ацэнкі

Дакладна
ведае тэарэтычны матэрыял, пацвярджае яго прыкладамі.

У
практычным заданні дапускае:

Дакладна ведае тэарэтычны матэрыял, але не можа
пацвердзіць яго прыкладамі.

У практычным заданні дапускае:

Недакладна
ведае тэарэтычны матэрыял, але можа прывесці прыклады.

У
практычным заданні дапускае:

Недакладна
ведае тэарэтычны матэрыял, прыводзіць памылковыя прыклады ці не прыводзіць
іх.

У
практычным заданні дапускае:

Тэарэтычным
матэрыялам не валодае, прыкладаў не прыводзіць.

У
практычным заданні дапускае:

1

Больш за
8 памылак

Больш за
7 памылак

Больш за
6 памылак

Больш за
5 памылкі

Больш за
4 памылкі

2

8
памылак

7
памылак

6
памылак

5
памылак

4
памылкі

3

7
памылак

6
памылак

5 памылак

4
памылкі

3
памылкі

4

6
памылак

5
памылак

4
памылкі

3
памылкі

2
памылкі

5

5
памылак

4
памылкі

3
памылкі

2
памылкі

1
памылку

6

4
памылкі

3
памылкі

2
памылкі

1
памылку

Без
памылак

7

3
памылкі

2
памылкі

1
памылку

Без
памылак

8

2
памылкі

1
памылку

Без
памылак

9

1
памылку

Без
памылак

10

без
памылак

Ацэнка класных і дамашніх работ

Балы

Колькасць памылак

1

Больш за 7 памылак

2

7 памылак

3

6 памылак

4

5 памылак

5

4 памылкі

6

3 памылкі

7

2 памылкі

8

1 памылка

9

1 нягрубая памылка

10

Без памылак

Ацэнка навучальных вусных работ (пераказы, сачыненні)

Балы

Паказчыкі ацэнкі

1

Выказванне
не ўяўляе звязны тэкст.

2

1. Выказванне фрагментарнае.

2. Выказванне не адпавядае тэме,
галоўная думка не прасочваецца.

3. У большасці слоў дапускаюцца памылкі,
выкліканыя ўплывам рускай мовы

3

1. Выказванне структурна неарганізаванае (не
завершана асноўная частка выказвання, адсутнічаюць выразныя пачатак і
канцоўка).

2. Выказванне не адпавядае
тэме, галоўная думка не прасочваецца.

3. У большасці слоў дапускаюцца памылкі,
выкліканыя ўплывам рускай мовы

4

1. Выказванне структурна неарганізаванае
(адсутнічае канцоўка, невыразны пачатак).

2. Выказванне часткова
адпавядае тэме, галоўная думка не прасочваецца.

3. У большасці слоў дапускаюцца памылкі,
выкліканыя ўплывам рускай мовы

5

1. Выказванне структурна неарганізаванае
(адсутнічае канцоўка), сэнсава-лагічная сувязь паміж часткамі непаслядоўная;

2. Выказванне сэнсава
незавершанае, часткова адпавядае тэме, галоўная думка не прасочваецца.

3. У большасці слоў дапускаюцца памылкі,
выкліканыя ўплывам рускай мовы

6

1. Выказванне структурна арганізаванае,
сэнсава-лагічная сувязь паміж часткамі непаслядоўная.

2. Выказванне сэнсава
незавершанае, адпавядае тэме, галоўная думка акрэслена невыразна.

3. Значная колькасць памылак, выкліканых уплывам
рускай мовы

7

1. Выказванне структурна арганізаванае,
сэнсава-лагічная сувязь паміж часткамі непаслядоўная.

2. Выказванне сэнсава
завершанае, адпавядае тэме, галоўная думка акрэслена невыразна.

3. Значная колькасць памылак, выкліканых уплывам
рускай мовы

8

1. Выказванне структурна
арганізаванае.

2. Выказванне сэнсава
завершанае, адпавядае тэме, галоўная думка акрэслена невыразна.

3. Значная колькасць памылак, выкліканых уплывам
рускай мовы

9

1. Выказванне структурна
арганізаванае.

2. Выказванне сэнсава
завершанае, адпавядае тэме, выразна акрэслена галоўная думка.

3. Нязначная колькасць памылак, выкліканых
уплывам рускай мовы

10

1. Выказванне структурна
арганізаванае.

2. Выказванне сэнсава
завершанае, адпавядае тэме, выразна акрэслена галоўная думка.

3. Нязначная колькасць памылак, выкліканых
уплывам рускай мовы

Ацэнка навучальных пісьмовых работ

Балы

Змест

Пісьменнасць

1

Напісанае не
ўяўляе тэкст

Больш, чым на
2 балы

2

Тэкст фрагментарны; не адпавядае тэме

9/0, 8/1, 7/2, 7/3, 6/4, 5/5, 4/6, 3/7

3

Тэкст фрагментарны; часткова
адпавядае тэме,

парушана логіка і паслядоўнасць выкладу

8/0, 7/1, 6/2, 6/3, 5/4, 4/5, 3/6, 2/7

4

Часткова адпавядае тэме і галоўнай думцы,

выклад непаслядоўны

6/1, 5/2, 5/3, 4/4, 3/5, 7/0, 2/6

5

Часткова адпавядае тэме і галоўнай думцы,

выклад у асноўным паслядоўны, лагічны (3?4
памылкі ў перадачы зместу)

5/1, 4/2, 4/3, 3/4, 2/5, 6/0, 1/6

6

Часткова адпавядае тэме і галоўнай думцы,

выклад у асноўным паслядоўны, лагічны (1?2
памылка ў перадачы зместу)

4/1, 3/2, 3/3, 2/4, 5/0, 1/5, 0/6

7

Адпавядае тэме і галоўнай думцы,

выклад у
асноўным паслядоўны, лагічны (3?4 памылкі ў перадачы зместу)

3/1, 2/2,
2/3, 4/0, 0/5, 1/4

8

Адпавядае тэме і галоўнай думцы,

выклад у
асноўным паслядоўны, лагічны (1?2 памылка ў перадачы зместу)

2/1, 1/2,
1/3, 3/0, 0/4

9

Адпавядае тэме і галоўнай думцы,

выклад
паслядоўны, лагічны (1 памылка ў перадачы зместу)

1/0, 1/1,
2/0, 0/1, 0/2, 0/3

10

Адпавядае тэме і галоўнай думцы,

выклад
паслядоўны, лагічны

0/0, 1
нягрубая

Ацэнка кантрольнага слоўнікавага дыктанта

Балы

Колькасць памылак

1

Больш за
8 памылак

2

8
памылак

3

7
памылак

4

6
памылак

5

5
памылак

6

4
памылкі

7

3
памылкі

8

2 памылкі

9

1
памылка

10

Без
памылак

Ацэнка кантрольнай работы па тэме

Балы

Аб’ём і правільнасць выканання задання

Выкананы
ўсе заданні і дапушчаны:

Выкананы
4 заданні і дапушчаны:

Выкананы
3 заданні і дапушчаны:

Выкананы
2 заданні і дапушчаны:

Выканана
1 заданне і дапушчаны:

1

Больш за
8 памылак

Больш за
6 памылак

Больш за
5 памылак

Больш за
4 памылкі

Больш за
3 памылкі

2

8
памылак

6
памылак

4?5
памылак

3?4
памылкі

2?3
памылкі

3

7
памылак

5
памылак

3?4
памылкі

2?3
памылкі

1?2
памылкі

4

6
памылак

4
памылкі

2
памылкі

1?2
памылкі

Без
памылак

5

5
памылак

3
памылкі

1
памылка

Без
памылак

6

4
памылкі

2
памылкі

Без
памылак

7

3
памылкі

1
памылка

8

2
памылкі

Без
памылак

9

1
памылка

10

Без
памылак

Ацэнка тэматычнага тэсту

Балы

Аб’ём і правільнасць выканання задання

1

Правільна
выканана
менш, чем
на 2 балы

2

Правільна
выканана
20 % заданняў

3

Правільна
выканана
30 % заданняў

4

Правільна
выканана
40 % заданняў

5

Правільна
выканана
50 % заданняў

6

Правільна
выканана
60 % заданняў

7

Правільна
выканана
70 % заданняў

8

Правільна
выканана
80 % заданняў

9

Правільна
выканана
90 % заданняў

10

Правільна
выкананы ўсе заданні

Ацэнка кантрольнага дыктанта

Балы

Колькасць памылак

1

Памылак больш, чым на 2
балы

2

8/0, 8/1, 0/9, 1/8, 2/7,
3/6, 4/5, 5/4, 6/3, 7/2

3

7/0, 7/1, 0/8, 1/7, 2/6, 3/5, 4/4, 5/3, 6/2

4

6/0, 6/1, 0/7, 1/6, 2/5, 3/4, 4/3, 5/2

5

5/0, 5/1, 0/6, 1/5, 2/4, 3/3, 4/2,

6

4/0, 4/1, 0/5, 1/4, 2/3, 3/2,

7

3/0, 3/1, 0/4, 1/3, 2/2,

8

2/0, 2/1, 0/3,
1/2,

9

1/0, 1/1, 0/1, 0/2,

10

0/0

Ацэнка граматычнага задання

Балы

Колькасць памылак

1

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 8 памылак, ці

Выкананы 2 заданні,
дапушчаны 6 памылак, ці

Выканана
1
заданне, дапушчаны 3 памылкі

2

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 7 памылак, ці

Выкананы 2 заданні,
дапушчаны 5 памылак, ці

Выканана
1
заданне, дапушчаны 2 памылкі

3

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 6 памылкі, ці

Выкананы 2 заданні,
дапушчаны 4 памылкі, ці

Выканана
1
заданне, дапушчана 1 памылка

4

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 5 памылак, ці

Выкананы 2 заданні,
дапушчаны 3 памылкі, ці

Выканана
1
заданне без памылак

5

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 4 памылкі, ці

Выкананы
2 заданні, дапушчаны 2 памылкі

6

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 3 памылкі, ці

Выкананы
2 заданні, дапушчана 1 памылка

7

Выкананы ўсе заданні, дапушчаны 2 памылкі, ці

Выкананы
2 заданні без памылак

8

Выкананы
ўсе заданні
, дапушчана 1 памылка

9

Выкананы
ўсе заданні без памылак,
1?2
выпраўленні

10

Выкананы
ўсе заданні без памылак

 • keyboard_arrow_downАцэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці па вучэбных прадметах “Беларуская мова” ў школах з рускай мовай навучання і “Рускай мова” ў школах з беларускай мовай навучання
  • Автор:
  • Рубрика: Нормативные документы
  • Обновлено: 27.08.2009
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 513
   • searchПоисковые боты
    Дата Бот
 • Оцените статью - я старалась
  1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд 1 оценок, среднее: 5,00 из 5
  Загрузка...
 • Поделитесь с друзьями
Учебные материалы

Комментариев: 0

Добавить комментарий

arrow_upward
Яндекс.Метрика